W przyszłym roku maksymalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wzrosnąć o 820 zł do ponad 26 tys. zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi wskaźnik bazowy przy wyliczaniu wysokości grzywny za przestępstwa skarbowe. Rząd przedstawił komisji trójstronnej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 roku na poziomie 1317 zł. W tym roku wynosi ono 1276 zł.

si