Rzeszowska spółka informatyczna OPTeam osiągnęła w ub.r. 79,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. To duży, sięgający 32 proc. wzrost w ciągu roku.

Natomiast o 25 proc. wzrosła (licząc rok do roku) EBITDA (zysk firmy przed potrąceniem podatków, amortyzacji i odsetek od kredytów), która wyniosła na koniec 2011 r. 5,2 mln zł, wobec 4,2 mln zł w ub.r. Z kolei zysk netto OPTeamu sięgnął blisko 2 mln zł czyli na poziomie zbliżonym do wypracowanego w 2010 r.

Plany naszego rozwoju

Spółka OPTeam, która w 2010 r. zadebiutowała na warszawskiej GPW, nadal dynamicznie się rozwija i z powodzeniem zwiększa skalę działalności oraz wprowadza nowe produkty i usługi.

- Finalizujemy obecnie prace nad strategią działania na następne lata. Zakłada ona m.in. modyfikację profilu sprzedaży w kierunku większego udziału produktów własnych i specjalistycznych usług, charakteryzujących się znacznie wyższym poziomem marży niż integracja systemów IT. Nie wykluczamy również akwizycji wyspecjalizowanych podmiotów branżowych, co umożliwiłoby rozbudowanie oferty OPTeam i poszerzenie zakresu działania – informuje Andrzej Pelczar, prezes zarządu spółki.

Nacisk na własne produkty

- W 2011 r. w istotny sposób zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży, pozyskując szereg kontraktów w przetargach na projekty integratorskie. Jednak ze względu na dużą konkurencję oraz ograniczone budżety na IT, poziom uzyskiwanych marż w tym segmencie nie jest obecnie satysfakcjonujący. Dlatego w 2012 r. będziemy koncentrować się na sprzedaży produktów i usług własnych – zapowiada Andrzej Pelczar.

 

 

Planowane zmiany dotyczyć będą znacznie szersze obejmując również model sprzedaży realizowany obecnie przez OPTeam.

- Oczekujemy, że działania te będą skutkować w najbliższych latach poprawą rentowności sprzedaży i wzrostem skali działania – dodaje Andrzej Pelczar.