Architekt Krajobrazu, Gospodarz Terenów Zieleni SITO NOT, absolwentka studiów podyplomowych „Ochrona i Rewaloryzacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych” ukończonych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu zrzeszonego w EFLA European Federation for Landscape Architecture (Europejska Fundacja Architektury Krajobrazu), będącej częścią Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu. Założycielka i właścicielka GreenLine Studio Architektury Krajobrazu.

Katarzyna Poźniak została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Do najważniejszych swoich osiągnięć, na których buduje swoje obecne twórcze działania, pani Katarzyna zalicza posiadaną wieloletnią praktykę zawodową w zakresie kształtowania i komponowania krajobrazu, historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.

Praktykę zdobywała wykonując szereg koncepcji i opracowań projektowych indywidualnych oraz jako członek zespołów projektowych. Duże doświadczenie uzyskała pracując na stanowisku inżyniera budowy i kierownika branży ogrodniczej w przedsiębiorstwie budowlanym.

Uczestniczyła również w licznych kursach, szkoleniach branżowych i biznesowych udokumentowanych otrzymanymi certyfikatami m.in.: EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych), „Kurs przedsiębiorczości” w ramach projektu „NA SWOIM - program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości”.

Kluczowym momentem dla pani Katarzyny w dotychczasowej karierze zawodowej było zwycięstwo w 2009 roku w konkursie biznesplanów, organizowanym w ramach projektu „Na SWOIM - program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości”, co zapewniło jej przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Prowadzone przez nią GreenLine Studio Architektury Krajobrazu, na swoim koncie posiada już szereg zrealizowanych zadań dla firm, instytucji publicznych oraz prywatnych inwestorów dotyczących projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, ogrodów, obiektów architektury krajobrazu. Firmę stosuje niebanalne rozwiązania techniczne i materiałowe przy spełnianiu bardzo wysokich wymagań klientów.

Największy sukces w 2011 roku

Największym sukcesem w 2011 roku dla pani Katarzyny była praca nad ciągłym rozwojem firmy, która zaowocowała poszerzeniem wachlarza usług, rozbudową potencjału technicznego i parku maszyn, otrzymaniem i zrealizowaniem kolejnych ciekawych i prestiżowych zleceń na opracowanie koncepcji projektowych i wykonawczych m.in. dla Hotel Blue Diamond Wellnes&Spa.

Było nim także nieustanne doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej problemów współczesnej architektury krajobrazu m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach branżowych przy udziale znakomitych designerów, światowej sławy architektów krajobrazu i biur projektowych, a następnie wdrażanie nowych technologii i nietuzinkowych rozwiązań na rynku lokalnym.

A także ten najmniejszy - największy sukces dla niej jako architekta krajobrazu - uwrażliwienie drugiego człowieka na otoczenie, na jego piękno oraz problemy, uświadomienie nierozerwalnej więzi z krajobrazem oraz potrzebę jego ochrony, ponieważ chroniąc krajobraz, chronimy nas samych.

Jeśli uważasz, że Katarzyna Poźniak powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.51. Koszt jednego SMS-a 2,46 zł z VAT.

Aktualny ranking głosowania Czytelników