Współzałożycielka Stowarzyszenia Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS, instruktor muzyczny i teatralny, autor i realizator programów artystycznych i wychowawczych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej - Instytutu Wychowania Muzycznego w Kielcach oraz studiów podyplomowych - PWSZ w Sanoku (Animacja Artystyczna, specjalność teatralna). Swoją pracę jako nauczyciel i instruktor muzyki rozpoczęła w 1986 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Krośnie. W latach 2002-2006 prowadziła zajęcia z metodyki muzyki w PWSZ w Krośnie. Od 1993 roku prowadzi zespół artystyczny „Dysonans” (w jego skład wchodzą obecnie 63 osoby w pięciu grupach wiekowych od 6 do 21 lat). Od września 2000 r. do czerwca 2008 r., zespół działał przy Ośrodku Opiekuńczym „Oratorium Twój Dom” w Krośnie. W lipcu 2008 r. opiekę nad zespołem przejęło Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS.

 

Beata Banaś została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Pomysł Stowarzyszenia zrodził się w czasie, gdy okazało się, że w miejscu, w którym przez kilka lat działała pani Beata, nie ma już możliwości istnienia zespołu. Przy wsparciu rodziców i przyjaciół dzieci śpiewających w zespole udało się stworzyć miejsce, które nadawało jej pracy nowy sens i perspektywę.

W jej działaniach najważniejsze są dzieci, dla których w większości niedostępne są szkoły artystyczne i płatne formy zajęć. Z nimi zrealizowała programy własnego autorstwa „Łyk Kultury Zamiast”, „Manufaktura Wyobraźni”, „My w Kulturze- Kultura w Nas”, „Młodość jako dar”, „Na Plus” dofinansowane przez gminę Krosno, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

DYSONANS jest laureatem festiwali, przeglądów, prezentacji o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w ostatnich pięciu latach m.in:

• Archidiecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej - Przemyśl - I miejsce 2006, II miejsce 2010;

• Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej - Kolbuszowa - I miejsce - 2006;

• Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka Grechuty - Warszawa - półfinał 2007,2008,2009, 2010;

• Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej - Łódź - I miejsce 2006, 2007; III miejsce 201;

• Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej - Rzeszów - I miejsce 2008, 2009,2010, III miejsce 2011;

• Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Szukamy siebie” - Kozienice - wyróżnienie -2008, II miejsce 2009, 2010;

• Impresje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych - Ciechocinek - wyróżnienie - 2009, 2010, 2011;

• XVII Festiwal Polskiej Piosenki Religijnej - Chicago USA - Złota Nuta 2008;

• Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Będzin - III miejsce 2010, 2011;

• Wielka Parada Smoków - Kraków - Nagroda Dyrektora Teatru Groteska - 2010.

Pani Beata wyreżyserowała kilka przedstawień muzycznych wg własnych scenariuszy, które wystawiane były m.in. w warszawskiej Sali Kongresowej - 2003, 2004, na Festiwalu Teatralnym dla Dzieci w Niemczech 2005, na Przeglądzie Teatrów Amatorskich - Michalinalia w Krośnie, w Konkursie Widowisk Bożonarodzeniowych „Kolęda Płynie z Wysokości” w Krośnie (I miejsce 2007, 2009).

Jest także pomysłodawcą i współtwórcą kolejnych edycji: Krośnieńskiej Parady Bajek, Mikołajkowych Spotkań z Piosenką Dziecięcą, Festiwalu Piosenki „Na Plus” i „Cover Festiwal”. DYSONANS aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Krosna przez udział w cyklicznych imprezach środowiskowych, prezentował swoje umiejętności na Słowacji, Węgrzech, we Włoszech, w Austrii, w Niemczech, Holandii, USA.

W 2007, 2009, 2010, 2011 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej. Pani Beata otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za działalność na polu kultury w kategorii animatora kultury, a w dziedzinie edukacji: Nagrody Prezydenta Miasta Krosna, Nagrodę Kuratora Oświaty woj. podkarpackiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Największy sukces w 2011 roku

W 2011 r. udało się pani Beacie spełnić kolejne dziecięce marzenia dzięki realizacji autorskiego programu „Kocham cię życie”. W ramach zadania grupa dzieci i młodzieży, w tym osoby niepełnosprawne i defaworyzowane, mogły rozwijać swoje muzyczne pasje na zajęciach i warsztatach stałych oraz formach wyjazdowych.

W ramach muzycznych podróży 35 dzieci odwiedziło niemiecką Kolonię i Bonn oraz francuski Strasburg z wizytą w Parlamencie Europejskim. W podróżach po Polsce dzieci zwiedziły Kraków i Warszawę.

Pani Beata cieszy się, że udało się jej zebrać środki na organizację takiego przedsięwzięcia, zwłaszcza w perspektywie wychowania młodych ludzi, którzy dzięki „byciu” w zespole uświadamiają sobie, co jest ważne i zdobywają odwagę, by kiedyś iść własną drogą. Pani Beata dziękuję wszystkim wspaniałym dzieciom z Dysonansu za wspólną pracę. Jest z nich bardzo dumna.

Jeśli uważasz, że Beata Banaś powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.47. Koszt jednego SMS -a 2,46 zł z VAT.Aktualny ranking głosowania Czytelników