Od 2009 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie i 3 filii w Dachnowie, Nowym Siole i Starym Lublińcu. Ukończyła studia na UMCS w Lublinie na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich i prozatorskich. Liczne publikacje twórczości w czasopismach literackich i kulturalnych. W planach wydanie w 2012 roku debiutanckiego tomiku. Autorka artykułów naukowych z dziedziny bibliotekoznawstwa i literatury. Wraz ze swoim mężem Pawłem bardzo dużo podróżuje. Największą ich pasją jest turystyka górska. W 2011 roku zdobyli najwyższe szczyty Tatr Słowackich. Animatorka kultury, wielbicielka teatru (w zeszłym roku wzięła udział w Warszawskim Obozie Teatralnym w ramach Warszawskich Spotkań Teatralnych) i pasjonatka dobrego filmu (w trakcie zakładania Młodzieżowego Klubu Filmowego).

 

Urszula Kopeć-Zaborniak została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Największym osiągnięciem była zmiana wizerunku biblioteki w Cieszanowie, która przybrała „nowe szaty”. MBP od momentu, kiedy Urszula Kopeć-Zaborniak została jej dyrektorem z roku na rok staje się coraz bardziej aktywna w społeczeństwie.

Poszerzyła swoje usługi i współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu Polski, m.in.

z Ośrodkiem KARTA, Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Stała się nowoczesna, skomputeryzowana i otwarta na czytelnika z każdej grupy społecznej, a poprzez zaprojektowaną przez nią stronę internetowa www.mbp.cieszanow.eu także dla internautów.

Biblioteka podjęła współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Cieszanowie i od trzech lat organizowane są wspólne zajęcia integracyjne (wycieczki, ogniska, wakacyjne spotkania). W instytucji został powołany i prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych czytelników.

Organizowane są wyjazdy kulturalne: do kina, teatru, koncerty organowe oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Utworzone zostało Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, które zrzesza wszystkich miłośników historii Gminy Cieszanów.

W ramach tego projektu gromadzone i zdigitalizowane są dokumenty i stare fotografie dotyczące regionu, które udostępnione są na stronie internetowej http://mbp.cieszanow.archiwa.org/.

Urszula Kopeć-Zaborniak pozyskuje także dla biblioteki, na działalność i infrastrukturę, środki pozabudżetowe składając wnioski na ogólnopolskie konkursy (MKiDN, Fundacji Wspomagania Wsi, Akademii Orange dla Bibliotek i in.). Biblioteka zakwalifikowała się również do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca.

Największy sukces w 2011 roku

Od dziecka chciałam być bibliotekarzem. Wykonuję ten zwód z pasją i oddaniem. Wszystko to, co daje mi satysfakcję związane jest z MBP w Cieszanowie. Największym sukcesem i uznaniem mojej pracy było 44 miejsce na 600 w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek Samorządowych, który został opublikowany 23 listopada 2011 roku na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Przygotowała go redakcja we współpracy z Instytutem Książki. Dotyczył wszystkich bibliotek gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, biorąc pod uwagę tylko województwo podkarpackie, zajęła w nim 5-te miejsce.

Cieszy to, że taka mała miejscowość zaczęła nagle istnieć dla innych, została zauważona i doceniona a... pracy było dużo. Można śmiało powiedzieć, że po modernizacji i przebudowie budynku MBP, który będzie trwał do grudnia tego roku, stanie się wizytówką biblioteki XXI w.

W 2011 roku doceniona została także koalicja założona przez Urszulę Kopeć-Zaborniak przy MBP, która skupia instytucje, firmy, osoby prywatne i organizacje pozarządowe. Główny cel działalności koalicji, to działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa lokalnego w Gminie Cieszanów. Składa się na to m.in. organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji i ferii, czy też spotkań dla dorosłych.

Działalność koalicji została zauważona i otrzymała jedną z dwóch nagród przyznaną bibliotekom przez WiMBP w Rzeszowie.

Jeśli uważasz, że Urszula Kopeć-Zaborniak powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.35. Koszt jednego SMS -a 2,46 z VAT

Aktualny ranking głosowania Czytelników