Wzrost obrotów, zwiększenie inwestycji i wyższe apetyty na kredyt świadczą o wychodzeniu małych firm z kryzysu.

Badania sondażowe – jak co kwartał – przeprowadziły Idea Bank i Tax Care. Zapytano mikro przedsiębiorców o przewidywania odnośnie sytuacji własnej firmy, czy planują inwestycje, a także jak oceniają perspektywy całej gospodarki. W telefonicznym badaniu (14.02-25.03.br.)  wzięło udział 1000 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zapytano mikroprzedsiębiorców czy w tym roku:


  • spodziewają się utrzymania, wzrostu/ spadku obrotów w firmie

  • oczekują utrzymania obecnego tempa rozwoju gospodarczego, jego przyspieszenia czy recesji gospodarczej

  • chcą utrzymać, zwiększyć/ zminiejszyć zatrudnienie

  • planują inwestycje w firmie

  • podniosą, utrzymają czy obniżą ceny swych dóbr i usług

  • zamierzają wziąć kredyt na działalność bieżącą lub inwestycje?

Pytano przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Badanie objęło unikalny segment mikrobiznesu, który nie jest ujmowany w oficjalnych statystykach makroekonomicznych. W tym badaniu 85% respondentów stanowili przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 4 pracowników. Tylko 4% badanych zatrudniało ponad 10 osób. Większość ankietowanych reprezentowała sektor usług.

- Wiosna w przyrodzie i cieplejsze dni przyniosły radykalną poprawę nastrojów mikroprzedsiębiorców. Widać to we wszystkich badanych kategoriach, które odnoszą się do kondycji firm. W zakresie obrotów poprawa oczekiwań widoczna jest nie tylko względem prognoz na 2014 rok formułowanych pod koniec ub.r., ale też względem wyników odnotowanych w 2013 r. – wyjaśnia Katarzyna Siwek, analityk taxcare.pl. - Wzrostu obrotów w firmie w 2014 roku względem 2013 roku spodziewa się obecnie 68% respondentów. To najlepszy wynik w historii badania prowadzonego od prawie dwóch lat.

- Widzimy wzrost optymizmu w małych firmach. Ma to związek z ogólną poprawą sytuacji gospodarczej, która zaczyna przekładać się na wzrost zamówień – mówi Dariusz Makosz, członek zarządu Idea Banku.

W raporcie czytamy, że „tradycyjnie najwięcej emocji w badaniu Idea Banku i Tax Care budzą plany inwestycyjne mikroprzedsiębiorców. To one są bowiem rzeczywistym odbiciem nastrojów ekonomicznych małych firm, choć mogą być zniekształcone przez zmieniające się przepisy podatkowe. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przełomie roku – zmieniające się od stycznia zasady odliczania VAT przy zakupie samochodów osobowych przesunęły na ten rok znaczną część tego typu inwestycji w firmach”.
Z owawianych badań wynika, że zakupy samochodów są najczęściej dokonywanymi inwestycjami w małych firmach. Zmiany podatkowe miały ogromny wpływ na skłonność przedsiębiorców do inwestowania, a tym samym na wyniki obecnego i poprzedniego sondażu.

Kolejnym optymistycznym wnioskiem z badania są dość ambitne plany mikroprzedsiębiorców odnośnie zmian zatrudnienia w bieżącym roku. Widać przy tym wzrost optymizmu w tym zakresie względem poprzednich badań. Rosnące obroty oraz plany rozwoju firmy poprzez inwestycje skutkują również potrzebą zwiększenia personelu. Już co druga badana firma ma takie plany.