Wspólne rozliczenie małżonków może im przynieść oszczędność na podatku sięgającą nawet 2,7 tys. zł! Trzeba pamiętać tylko, że podatnicy muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok.

Wiele małżeństw w woj., podkarpackim od lat korzysta ze wspólne go rozliczenia dochodów. Korzyści z takiego rozwiązania zależą od wysokości przychodów, ale niekiedy mogą sięgać całkiem znaczących kwot.

Jedno pracuje, a drugie nie

Jest to logiczne podejście, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jeden z małżonków zarabia (jest jedynym żywicielem w rodzinie, a drugi zajmuje się dziećmi i gospodarstwem (domem).

- Często się też zdarza, że jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą, a drugi – pomaga mu w firmie, nie uzyskując jednak za to odrębnego wynagrodzenia. Dla wyrównania tego typu różnic zostało przewidziane wspólne rozliczenie małżonków. Skorzystać z niego mogą te małżeństwa, które spełniają określone w ustawie warunki – wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik Zespołu Analiz Podatkowych Tax Care

Wspólnie przy dużej różnicy dochodów

Właśnie w ramach specjalnej akcji „Zmniejsz podatek”, Tax Care podpowiada, jak to zrobić.

Korzyści mogą być znaczne.

Jest to rozwiązanie korzystne szczególnie w sytuacji, gdy dzięki wspólnemu opodatkowaniu całe dochody jednego z małżonków, który przekroczył pierwszy próg podatkowy (dochody powyżej 85 528 zł) zostaną opodatkowane stawką 18 %, podczas gdy przy odrębnym rozliczeniu nadwyżka opodatkowana zostałaby stawką 32 %.

Przykład: Zofia i Marcin są małżeństwem. W 2011 r. Zofia urodziła dziecko i 4 miesiące spędziła na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Jej dochód wyniósł 45 000 zł, a Marcina 105 000 zł.

Przy oddzielnym rozliczeniu jej zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego za 2011 r. wyniesie 7 544 zł, a Marcina 21 070 zł, co łącznie daje 28 614 złotych. Jeśli rozliczą się wspólnie, zapłacą 25 888 zł. Na wspólnym rozliczeniu skorzystają więc aż 2 726 zł, czyli mniej więcej tyle, ile dostaje na rękę osoba zarabiająca średnią krajową pensję – wylicza Katarzyna Rola-Stężycka z Tax Care.