Dotacje na start w biznesie wciąż są dostępne. Można je pozyskać z dwóch krajowych programów operacyjnych. Zobacz, jakich.

Na utworzenie nowej firmy można pozyskać dotacje z dwóch krajowych programów operacyjnych. Pierwszy to „Kapitał Ludzki”. A drugi – „Innowacyjna Gospodarka”.

Jak wiadomo, jedną z części „Kapitału Ludzkiego" – działanie 6.2 - poświęcono wspieraniu rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Dotacje mają wzięcie

 

Na pomoc dla osób fizycznych planujących rozpocząć działalność gospodarczą zarezerwowano 1,66 mld zł. Dotacje te cieszą się dużym zainteresowaniem. Do końca ubiegłego roku zawarto umowy na 87,9 proc. całej puli. W ramach tzw. przeglądu śródokresowego programu, którego ustalenia weszły w życie 1 stycznia br. budżet zwiększono o 591 mln zł. W efekcie do wykorzystania pozostało jeszcze 778 mln zl. Z czego – jak podaje Rzeczpospolita - około 160 mln zł (40 mln euro) zostanie przeznaczone na mikropozyczki.

Wprowadzenie preferencyjnych pożyczek, maksymalnie do 50 tys. zł, to przygotowanie do okresu 2014 – 2020, w którym pomoc zwrotna będzie odgrywała większą rolę niż obecnie.

Ze wsparcia z „Kapitału Ludzkiego” w postaci bezzwrotnych środków na podjecie działalności gospodarczej skorzystało dotychczas 116,6 tys. osób.

 

Jak uzyskać pieniądze na własna firmę z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- O dotację na rozwój przedsiębiorczości z „Kapitału Ludzkiego” – działanie 6.2, mogą ubiegać się osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Przykładowo- osoby po 50 i przed 25 rokiem życia, kobiety, mieszkańcy wsi.

- Kandydat na biznesmena, chcący skorzystać z dotacji, powinien w pierwszej kolejności skierować się do wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego w swoim regionie. Tam uzyska informacje o instytucjach, które otrzymały środki na realizację projektów w danym województwie.- Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu przejdzie cykl szkoleń.

- Co istotne, dotacja - w wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielnio socjalnej - jest bezzwrotna.