Ursus SA przygotował omówienie swoich wyników za rok 2017. Spółka odnotowała stratę, która miała być spowodowana "spadkiem przychodów ze sprzedaży krajowej, wynikającej z zupełnego rozkładu funkcjonowania systemu dopłat dla polskich rolników, które są w wyłącznej gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". ARiMR przygotowała odpowiedź.

W omówieniu spółki czytamy, że "cała branża odczuwa negatywne skutki odwoływania przez ARiMR wcześniej ogłoszonych naborów, co skutkuje wstrzymywaniem dotacji stymulujących zakupy maszyn i ciągników przez rolników".

Ursus podaje dalej liczby, które mają być potwierdzeniem powodów aktualnej sytuacji na rynku maszyn. "Na dzień dzisiejszy (w połowie przedostatniego roku bieżącej perspektywy) realizacja płatności z budżetu w dyspozycji ARiMR w zakresie Modernizacji gospodarstw rolnych na lata 2014-2020 wynosi tylko 7% z przyznanych na ten cel 9,8 mld złotych. W związku z czym rynek ciągników i przyczep zmniejszył się o ponad połowę, ponieważ rolnicy wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi do momentu otrzymania płatności".

Będzie lepiej, gdy zaczną płynąć dopłaty

Spółka wspomina dalej o przeprowadzonych pomimo takich okoliczności działaniach inwestycyjnych i rozwojowych. "Uruchomienie dopłat unijnych z PROW 2014-2020 w roku 2018 niewątpliwie przełoży się na zdecydowany wzrost sprzedaży krajowej nie tylko ciągników, ale również i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus SA, co znajdzie znaczące odbicie w wynikach sprzedaży 2018 roku. Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wynoszą 13 612 211 428 euro".

ARiMR uważa, że nie ponosi odpowiedzialności za straty spółki URSUS S.A.

Agencja odpowiedziała punkt po punkcie na obwinianie jej o słabszą sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych. "Nieprawdą jest, że nastąpił zupełny rozkład funkcjonowania systemu dopłat dla polskich rolników, które są w wyłącznej gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System wypłaty dopłat bezpośrednich funkcjonuje poprawnie. W 2017 r. rolnicy otrzymali w ramach dopłat bezpośrednich ponad 14 mld zł i jest to podobny poziom wypłat zrealizowanych w latach 2013-2015. W tych latach spółka URSUS S.A. nie miała zastrzeżeń do działalności ARiMR".

Zobacz też: Sprzedaż ciągników - rynek powoli odrabia straty po słabym początku roku

ARiMR zaprzecza, jakoby odwołała wcześniej ogłoszone nabory. "Żaden nabór z działań inwestycyjnych, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na zakup maszyn, po ogłoszeniu go nie został odwołany. Skoro ARiMR nie odwołała żadnego ogłoszonego wcześniej naboru, nieprawdą jest również że spowodowało to wstrzymywanie dotacji stymulujących zakupy maszyn i ciągników przez rolników".

Kolejną nieprawdą w komunikacie Ursusa ma być wskazanie, że rok 2018 jest przedostatnim rokiem realizacji bieżącej perspektywy.

Obecna perspektywa budżetowa dotyczy lat 2014-2020, zatem do jej zakończenia pozostało 2,5 roku, a zgodnie z unijnym prawem na rozliczenie środków z tego okresu ARiMR ma czas do końca 2023 roku.

Agencja sprostowuje również twierdzenie, że rolnicy wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi do momentu otrzymania płatności. I przypomina, jak wygląda tryb ubiegania się o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych”:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
  • rozpatrzenie wniosku przez ARiMR,
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje zawarcie umowy o przyznaniu pomocy,
  • realizacja inwestycji, w tym poniesienie przez rolnika kosztów jej realizacji,
  • złożenie wniosku o płatność rozliczającego inwestycję,
  • weryfikacja wniosku o płatność przez ARiMR,
  • wypłata pomocy przez ARiMR (częściowa refundacja poniesionych kosztów, po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność).

"Otrzymanie płatności jest zatem ostatnim elementem w procedurze ubiegania się o wsparcie w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", który musi być poprzedzony zrealizowaniem inwestycji. Wynika z tego, że podjęcie decyzji o realizacji danej inwestycji przez rolnika nie ma żadnego związku z terminem otrzymania refundacji poniesionych kosztów, gdyż decyzja taka jest podejmowana przez rolnika już na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy", wyjaśnia Agencja.

Na chwilę obecną ARiMR zakontraktowała ponad 2,8 mld zł, czyli prawie 29%. budżetu przeznaczonego na "Modernizację gospodarstw rolnych". Znaczna część beneficjentów pomocy nie zrealizowała jeszcze swoich inwestycji i nie złożyła do ARiMR wniosku o płatność rozliczającego operację, co sprawia, że poziom środków wypłaconych rolnikom wynosi obecnie 8,13%.