Przewlekle chorzy zostaną bez opieki?

Przewlekle chorzy zostaną bez opieki?

Anna Janik

Nowiny

Nowiny

Przewlekle chorzy zostaną bez opieki?
Przewlekle chorzy zostaną bez opieki?

Na Podkarpaciu z opieki długoterminowej korzysta 3874 pacjentów. Pielęgniarki są u każdego z nich cztery razy w tygodniu. ©Krzysztof Kapica

- Do tego prowadzą forsowane przez NFZ oszczędności - ostrzegają pielęgniarki z Podkarpacia.
- Jeszcze nigdy w naszym kraju ciężka i odpowiedzialna praca pielęgniarki nie została tak nisko wyceniona - ubolewa Barbara Błażejowska-Kopiczak, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie. - Nowe zarządzenie prezesa NFZ spowoduje realne i drastyczne obniżenie stawki za opiekę nad obłożnie chorymi w domach z dwudziestu kilku do kilkunastu złotych - grzmi.

A to mniej niż dostają osoby wykonujące usługi zlecane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Stawka za gotowanie, sprzątanie i robienie zakupów kształtuje się na poziomie 17 zł. Jeśli nowe wytyczne NFZ wejdą w życie w obecnym kształcie, podkarpackie pielęgniarki dostaną od 13,80 do 16,80 za tzw.
osobodzień.


- Przy takiej stawce opieka nad pacjentami w domach jest nie tylko nieopłacalna, ale i niezwracalna, bo miesięczne wydatki, związane z wykupieniem ubezpieczenia, paliwa, wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego wynoszą ok. 3 tys. zł.- dodaje Izabela Kowalska, przewodnicząca rzeszowskiej izby.

- Najbardziej poszkodowani będą pacjenci i ich rodziny, bo niedługo nie będzie się miał nimi kto opiekować. To nie groźba, ale realne zagrożenie - ostrzega.

I zaznacza, że zarządzenie NFZ wprowadzające niekorzystny współczynnik przeliczania stawek nie było konsultowane z samorządami pielęgniarskimi. Dlatego te rozmawiają i z ministerstwem zdrowia i z centralą NFZ. Chcą wspólnego przedyskutowania projektu i wprowadzenia poprawek.

W tym również w tzw. karcie czynności, które są podstawą do wypłacenia wynagrodzeń. Nowa karta wprowadza podział na czynności pielęgniarskie, czyli np. takie, które może wykonywać tylko pielęgniarka (np. iniekcje, cewnikowanie) oraz czynności pielęgnacyjne, higieniczne, które może wykonać każda inna osoba. Co ciekawe do tych pierwszych, wykonywanych na zlecenie lekarza wpisano zaledwie 7 "świadczeń". Jeśli pielęgniarka nie wykona przynajmniej jednego z nich, wartość wykonywanego przez nią świadczenia spada o 60 proc. A z nim również zarobki.

- Projekt sprowadza pielęgniarkę do roli wykonawcy kilku zleceń lekarskich, a jednocześnie nakłada się na nią obowiązek posiadania wykształcenia medycznego, dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, co najmniej dwuletniego stażu pracy w środowisku domowym i dużego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Czy nie jest to kuriozum? - pyta Błażejowska-Kopiczak.

Pielęgniarki podkreślają też charakter swojej pracy, bo opieka długoterminowa dotyczy tych najciężej chorych, często niepełnosprawnych pacjentów, również osób młodych, po wypadkach komunikacyjnych, udarach, ze stwardnieniem rozsianym. A obniżanie stawek zniechęca do tej trudnej pracy nie tylko obecną, ale również młodą kadrę.

Podkarpacki NFZ twierdzi, że na przewlekle chorych nie oszczędza, a pula na opiekę długoterminową na 2014 rok wyniesie ponad 90 mln zł, czyli tyle, ile obecnie.

- Nasze stawki wahają się od 25 do 27 zł i są najwyższe w kraju - podkreśla Anna Holzer, kierowniczka działu kontraktowania świadczeń i obsługi umów. - Poza tym wskaźniki nie będą niekorzystne dla wszystkich pielęgniarek, bo są uzależnione są od stanu zdrowia pacjentów, którymi się zajmują. Niektóre z pań wręcz zyskają - dodaje i podkreśla, że umowy na dotychczasowych zasadach będą obowiązywały do czerwca 2014 roku. Nowy konkurs zostanie rozpisany prawdopodobnie w marcu, a zmiany mogłyby wejść w życie najwcześniej w lipcu.

Komentarze

Wszystkie komentarze (7) forum.nowiny24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wideo