Stypendia dla szczególnie zdolnych uczniów z Podkarpacia

Stypendia dla szczególnie zdolnych uczniów z Podkarpacia

Beata Terczyńska

Nowiny

Aktualizacja:

Nowiny

Stypendia dla szczególnie zdolnych uczniów z Podkarpacia
Stypendia dla szczególnie zdolnych uczniów z Podkarpacia

©Archiwum

Na stypendium 250 zł brutto miesięcznie ma szansę 1200 uczniów z Podkarpacia.
Wnioski składają dyrektorzy szkół. Mają na to czas do 19 grudnia. Pieniądze przyznane zostaną na 12 miesięcy, czyli od września tego roku do sierpnia przyszłego. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 250 zł brutto.

Program adresowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno - przyrodniczych, technicznych i zawodowych, dla których zła sytuacja materialna jest barierą w nauce.


- Są kryteria obowiązkowe do spełnienia - mówi Katarzyna Kuczmenda, kier. oddziału nauki w UM. - To, poza złożeniem wniosku: stałe zamieszkanie na Podkarpaciu lub uczęszczanie do szkoły w regionie, średnia ocen z wszystkich przedmiotów na zakończenie poprzedniego roku nauki - co najmniej 4,50 - wylicza.

Dalej: średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych - co najmniej 5,00 (z poprzedniego roku).

- Ważny jest także dochód na członka rodziny. Nie może być wyższy, niż 1078 zł netto na osobę, a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 1246 zł - dodaje K. Kuczmenda. - Musi być też opracowany indywidualny program rozwoju ucznia.

Kandydat na stypendium z gimnazjum powinien mieć ponadto co najmniej 30 pkt. ze sprawdzianu szóstoklasistów. Natomiast uczeń szkoły średniej - co najmniej 37 pkt. z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego ((dotyczy uczniów zdających egzaminy w roku 2010/2011 i wcześniej) lub co najmniej 75 proc. z matematyki lub co najmniej 75 proc. z przedmiotów przyrodniczych (jeśli pisali egzamin w ub. r.).

Rozstrzygnięcie, komu przyznane będą stypendia - na wiosnę. Pieniądze będą wypłacane z wyrównaniem.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.wrota.podkarpackie.pl (w zakładce Edukacja, Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL, rok szkolny 2012/2013) lub pod nr tel. (17) 747 63 03, 747 63 39, 747 63 15, 747 63 04 oraz drogą elektroniczną - e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.plKomentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wideo