Oceniamy władze! Czy Twój burmistrz, starosta, prezydent,...

Oceniamy władze! Czy Twój burmistrz, starosta, prezydent, marszałek sprawdził się?

mmazur

Nowiny

Aktualizacja:

Nowiny

Oceniamy władze! Czy Twój burmistrz, starosta, prezydent, marszałek sprawdził się?
Jak Twój wójt, burmistrz, prezydent wywiązywał się ze swych obowiązków? Czy jesteś zadowolony z jego służby na rzecz lokalnej społeczności? Zadzwoń, napisz, wyślij SMS-a!
Oceniamy władze! Czy Twój burmistrz, starosta, prezydent, marszałek sprawdził się?

PYTANIA DO GOSPODARZA GMINY

PYTANIA DO GOSPODARZA GMINY


1. Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces w mijającej kadencji?
2. Co uważa Pan/Pani za swoją największą porażkę?
3. Proszę wskazać 10 najważniejszych Pana/Pani dokonań lub inicjatyw w latach 2007-2010, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej.
4. Proszę wymienić przedsięwzięcia i inwestycje, które zapowiadał/a Pan/Pani lub Pana/Pani urzędnicy, ale nie zostały zrealizowane.
5. Ile pieniędzy z funduszy UE gmina zdobyła w latach 2007-2010 (proszę wymienić największe inwestycje)?
6. Ile podmiotów gospodarczych było zarejestrowanych w gminie w czerwcu 2007 r. i w czerwcu 2010 r.?
7. Co Pan/Pani zrobił/a, aby przyciągnąć do gminy inwestorów?
8. Czy w ramach udzielanych zgód na inwestycje gmina zawierała umowy offsetowe z inwestorami? Czy wszystkie zobowiązania na rzecz gminy zostały wyegzekwowane?
9. Jakie składniki majątku gminnego władze gminy przekazały w tej kadencji i komu. Proszę wskazać 10 największych darowizn przekazanych przez gminę, uwzględniając rynkową wartość przekazanych dóbr.
10. Ilu pracowników zatrudniał urząd gminy (wszystkie służby) w czerwcu 2007 r. i w czerwcu 2010 r.?
11. Proszę wskazać koszty utrzymania urzędu gminy w 2007 r. oraz zabudżetowane na 2010 r., z wyliczeniem procentowego udziału w wydatkach z budżetu gminy.
12. Proszę ocenić swoją skuteczność we wskazanych poniżej dziedzinach, wskazując na ocenę w skali od 1 do 6 (oświata, sport, kultura, budownictwo komunalne i pomoc społeczna, gminna infrastruktura, pozyskiwanie inwestorów i sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, strategia rozwoju i promocja gminy).Dziś rozpoczynamy akcję "Czy gospodarz zdał egzamin". Wspólnie z mieszkańcami Podkarpacia chcemy rozliczyć z dokonań gospodarzy gmin, miast i województwa.

Wójt, burmistrz czy prezydent ma być inicjatorem i kreatorem zmian, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej. To od aktywności i zaangażowania gospodarza gminy zależy rozwój inwestycji, lokalne rozwiązania komunikacyjne, kondycja oświaty, sportu i kultury.

Jak oceniamy ludzi, którym powierzyliśmy mandat społecznego zaufania na ostatnie 4 lata? Czy wywiązali się z obietnic? Jak gospodarowali publicznym majątkiem? Czy zrobili to, co zapowiadali? Do wszystkich podkarpackich wójtów, burmistrzów i prezydentów wysłaliśmy pytania (patrz ramka obok). Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji, samorządowcy mają obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Nadesłane odpowiedzi, po ich zweryfikowaniu przez dziennikarzy Nowin, będziemy publikować na łamach Nowin oraz na portalu nowiny24. W ten sposób chcemy nie tylko aktywnie kontrolować poczynania lokalnych władz, ale też zaprosić mieszkańców do debaty. Każdy będzie mógł zweryfikować sprawozdanie wójta, burmistrza czy prezydenta z własnymi obserwacjami i odczuciami. Każdy będzie mógł podzielić się swoją opinią lub pomysłem na rozwiązanie konkretnego problemu.


Przykładowy sposób głosowania

Przykładowy sposób głosowania


Jeżeli chcemy żeby np. prezydent Rzeszowa ubiegał się o kolejną kadencję w treści SMS-a wpisujemy nwp.5.TAK Jeżeli uważamy, że nie powinien kandydować, w treści SMS-a wpisujemy nwp.5.NIE i wysyłamy pod nr 71466
Wyniki będziemy publikować na łamach Nowin oraz na naszej stronie internetowej www.nowiny24.pl/malawladzaWyślij SMS, oceń władzę

Zapraszamy Czytelników do udziału w naszej debacie. Dzwońcie do nas, piszcie listy (tradycyjne i elektroniczne), wypowiadajcie się na forum portalu nowiny24.

Opinię o gospodarzu gminy można też wyrazić w naszym plebiscycie SMS-owym, odpowiadając na pytanie: Czy twój burmistrz, wójt, prezydent, starosta, marszałek powinien ubiegać się o pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję?

Głosując na daną osobę w treści SMS-a wpisujemy specjalny kod, który jest przyporządkowany do każdego kandydata oraz słowo "nie" jeżeli dany włodarz nie powinien ubiegać się o pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję lub słowo "tak", jeżeli dany włodarz powinien ubiegać się o pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję.

SMS-y należy przesłać na nr 71466. Koszt wysłania SMS-a - 1,22 zł z VAT. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.

Głosowanie kończymy we wtorek 19 października o godz. 24. Wyniki plebiscytu opublikujemy w czwartek 21 października w Nowinach. Zaprezentujemy najlepiej i najgorzej ocenianych gospodarzy gmin.


Czekamy na opinie
Zapraszamy Czytelników do dzielenia się z nami swoimi opiniami na stronie internetowej www.nowiny24.pl/ocenwladze

Dzwońcie pod nr telefonu
0 800 669 469 w godz. 9-16 (połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego)Aktualne wyniki głosowania


Zobacz też


Komentarze

Wszystkie komentarze (18) forum.nowiny24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy na nowiny24.pl

Wideo