Egzamin gimnazjalny 2009. Arkusze i odpowiedzi z testu...

Egzamin gimnazjalny 2009. Arkusze i odpowiedzi z testu humanistycznego

gkrol

Nowiny

Nowiny

Egzamin gimnazjalny 2009. Arkusze i odpowiedzi z testu humanistycznego

©Fot. Wojciech Zatwarnicki

Egzamin gimnazjalny 2009. Publikujemy odpowiedzi z testu humanistycznego. W jego rozwiązaniu pomagają nam nauczyciele z gimnazjum nr 9 w Rzeszowie.
Egzamin gimnazjalny 2009. Arkusze i odpowiedzi z testu humanistycznego

©Fot. Wojciech Zatwarnicki

Humanistyczny test gimnazjalny pomogli nam rozwiązać nauczyciele z Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie: Renata Książek i Andrzej Kluz – poloniści oraz Stanisław Feret, nauczyciel historii. FOT. WOJCIECH ZATWARNICKI
Humanistyczny test gimnazjalny pomogli nam rozwiązać nauczyciele z Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie: Renata Książek i Andrzej Kluz - poloniści oraz Stanisław Feret, nauczyciel historii. (fot. FOT. WOJCIECH ZATWARNICKI)Zadanie 1. (0-1)
Jaką rolę w życiu Marka Kamińskiego odegrały książki, które czytał w dzieciństwie?
- Obudziły w nim ciekawość świata

Zadanie 2. (0-1)
Co studiował Marek Kamiński?
- Filozofię

Zadanie 3. (0-1)
Zdaniem Marka Kamińskiego wyprawy
- Pozwalają realizować marzenia i odkrywać prawdę o człowieku

Zadanie 4. (0-1)
Wyrażenie "białe plamy" w kontekście wypowiedzi Marka Kamińskiego oznacza.
- Nowe, niezbadane jeszcze miejsca

Zadanie 5. (0-1)
Ogólną myśl o charakterze filozoficznym Marek Kamiński zawarł w zdaniu:
- Każdy człowiek może bardzo wiele dokonać, jeśli tylko chce

Zadanie 6. (0-1)
W centrum obrazu artysta umieścił
- Mężczyznę z cyrklem

Zadanie 7. (0-1)
Światło padające przez okno
- Oświetla głównie sylwetkę mężczyzny i rozłożoną mapę

Zadanie 8. (0-1)
Wyraz twarzy i postawa postaci przedstawionej na obrazie świadczą
- O zadumie

Zadanie 9. (0-1)
Obraz jest przykładem malarstwa
- Rodzajowego

Zadanie 10. (0-1)
W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?
- Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul

Zadanie 11. (0-1)
Osoba mówiąca w wierszu
- Marzy o szczęściu w miłości.

Zadanie 12. (0-1)
Nastrój, w jakim podmiot liryczny, najtrafniej wyraża określenia:
- Ukojenie i nadzieja

Pobierz arkusze egzaminacyjne:


Zadanie 13. (0-1)
Jakie środki poetyckie występują w wersie: rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych?
- przenośnia i epitet

Zadanie 14. (0-1)
O tym, że wiersz ma charakter prośby świadczy wielokrotne użycie:
- trybu rozkazującego czasowników

Zadanie 15. (0-1)
Z wiersza wynika, że
- bliskość ukochanej osoby może być źródłem szczęścia

Zadanie 16. (0-1)
Powstanie listopadowe wybuchło w roku
- 1830

Zadanie 17. (0-1)
Emigracje polistopadową nazwano wielką, ponieważ jej przedstawiciele
- odegrali ogromna rolę polityczną i kulturalną w dziejach Polski

Zadanie 18. (0-1)
Z tekstu III wynika, że emigranci marzyli
- o odzyskaniu przez Polske niepodległości

Zadanie 19. (0-1)
Związek przyczynowo-skutkowy został poprawnie przedstawiony w szeregu:
- klęska powst. listopadowego- Wielka Emigracja- rozwój kultury polskiej na obczyźnie

Zadanie 20. (0-1)

Tekst III jest przykładem:
- literatury popularnonaukowej

Zadanie 21. (0-1)
O czym marzyli Karolina i Marcin?
- Karolina i Marcin marzyli o wyjeździe do Anglii (podróży, zwiedzaniu) i spotkaniu z Jerzym Dudkiem.

Zadanie 22. (0-1)
W jakim celu została powołana Fundacja Dziecięca Fantazja?
- Powstała, aby spełniać marzenia nieuleczalnie chorych dzieci.

Zadanie 23. (0-1)
Napisz, co zrobili Marcin i Karolina, aby dobrze przygotować się do "podróży życia".
- Doskonalili znajomość języka angielskiego (intensywnie uczyli się języka angielskiego).

Zadanie 24. (0-1)
Jaki rodzaj narracji przeważa w tekście IV?
- Przeważa narracja 3 - osobowa.

Zadanie 25. (0-1)
Wypisz z tekstu IV pierwsze zdanie tego akapitu, w którym jest najwięcej elementów sprawozdania.
- Miasto powitało ich piękną pogodą.

Zadanie 26. (0-1)
Przekształć podane wypowiedzenia tak, by uniknąć występujących w nich potocznym sformułowań.
- Marcin (...) wkuwał jak wściekły angielskie słówka. Nie zrobi z siebie głupka przed Angolami.
Marcin uczył się intensywnie (zapamiętale) angielskiego słownictwa. Nie ośmieszy się (nie skompromituje) przed Anglikami.

Zadanie 27. (0-3)
Na podstawie tekstu IV odtwórz program wycieczki Karoliny i Marcina.
Dzień 1.
1. Wyjazd z Lublina do Warszawy.
2. Nocleg w hotelu Gordon.
Dzień 2.
1. Przelot samolotem do Londynu.
2. Zakwaterowanie w hotelu, obiad.
3. Wycieczka pod Big Bena.
4. Zwiedzanie Buckingham Palace i Westminster Abbey.
5. Podziwianie panoramy miasta z Londyńskiego Oka.
Dzień 3.
1. Spacer nad Tamizą
2. Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych przez karolinę i przejażdżka Marcina ferrari
Dzień 4.
1.Przyjazd policjantek pod hotel.
2. Zaproszenie na wizytę w stajniach, spotkanie ze specjalnymi jednostkami.
3. Spotkanie z piłkarzami Liverpoolu.
4. Kolacja z Jerzym Dudkiem.

Zadanie 28 (0-6)
W imieniu samorządu szkolnego napisz podanie do dyrektora gimnazjum z prośbą o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja.
Co musi zawierać praca?
- Adresata (dyrektora gimnazjum) oraz nadawcę (samorząd szkolny)
- Sformułowanie prośby (zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na...)
- Czas, miejsce i cel planowanej zbiórki
- Zachowanie układu graficznego
- Podpis

Zad. 29 (0-15)
Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka… - podróż niejedno ma imię. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.
Twoja praca powinna zajmować co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.
Wskazówki:
- Uważnie przeczytaj polecenie
- Wyraźnie sformułuj treść rozprawki
- Odwołaj się do jednego przykładu z tekstów w teście oraz dwóch z literatury bądź historii
- Używaj zwrotów charakterystycznych dla rozprawki, przedstawiaj argumenty
- Pamiętaj o trójdzielności kompozycji (wstępie, rozwinięciu i zakończeniu)
- Nie zapomnij w zakończeniu o zwrocie typu: reasumując, podsumowując
- Dbaj o wskazana w poleceniu objętość pracy

Przykłady, jakie uczniowie mogli wykorzystać: Krzysztof Kolumb, Jan Paweł II, "Latarnik", "Stary człowiek i morze", "Mały Książę", "Przygody Odyseusza", "Legendy arturiańskie", "Wyprawa po złote runo", "Biblia" (wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej), "Pielgrzym" Norwida, "Smutno mi, Boże" Słowackiego, "Stepy Akermańskie" Mickiewicza

Humanistyczny test gimnazjalny pomogli nam rozwiązać nauczyciele z Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie: Renata Książek i Andrzej Kluz - poloniści oraz Stanisłąw Feret, nauczyciel historii .

Komentarze (72)

Wszystkie komentarze (72) forum.nowiny24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy na nowiny24.pl

Wideo