Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi

Stanisław Siwak

Nowiny

Aktualizacja:

Nowiny

Urlop powinien być uzgodniony z szefem firmy. Jednak czasem, z różnych względów, trzeba go przesunąć.

Urlop powinien być uzgodniony z szefem firmy. Jednak czasem, z różnych względów, trzeba go przesunąć. ©Rys. Tomasz Wilczkiewicz

Długość urlopu zależy od stażu pracy. Do 20 dni urlopu masz prawo, gdy pracujesz krócej niż 10 lat. Później przysługuje do 26 dni.
Urlop powinien być uzgodniony z szefem firmy. Jednak czasem, z różnych względów, trzeba go przesunąć.

Urlop powinien być uzgodniony z szefem firmy. Jednak czasem, z różnych względów, trzeba go przesunąć. ©Rys. Tomasz Wilczkiewicz

Urlop należy ci się nawet, już po miesiącu pracy. Z upływem każdego miesiąca nabywasz prawo do dwunastej części wymiaru urlopu wypoczynkowego, jaki należy się po roku zatrudnienia. Będzie to 1/12 z 20 lub 26 dni.

Kolejny urlop należy się zawsze od 1 stycznia następnego roku i nie ma znaczenia, w którym miesiącu podjąłeś pracę.

Ile dni?

Długość urlopu w ciągu roku zależy od stażu pracy. Do 20 dni urlopu masz prawo, gdy pracujesz krócej niż 10 lat. 26 dni przysługuje ci jeśli jesteś zatrudniony ponad 10 lat.

Zatrudnienie w poprzednim miejscu pracy zalicza ci się do okresu pracy, od którego zależy ilość twoich dni urlopowych. Ważny jest również okres nauki.

Ekspert ma głos

Ekspert ma głos


TOMASZ PŁACHTA, zastępca okręgowego inspektora PIP w Rzeszowie: - Zgodnie z art.167 kodeksu pracy pracodawca może pracownika odwołać z urlopu wypoczynkowego, ale tylko w takiej sytuacji, gdy jego obecność w zakładzie pracy jest wymagana z uwagi na okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.Z racji ukończenia szkoły zawodowej zaliczane są 3 lata stażu do urlopu, średniej zawodowej - 5 lat, liceum ogólnokształcącego - 4 lata, szkoły wyższej - 8 lat. Musisz jednak pamiętać, że okresów nauki w poszczególnych szkołach nie można sumować. Kiedy więc ukończyłeś szkołę średnią, a następnie studia, będziesz miał zaliczone do stażu urlopowego 8, a nie12 lat.

Jeżeli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop oblicza się proporcjonalnie do niego. Jeżeli przysługuje ci prawo do 20 dni urlopu, to w sytuacji, gdy pracujesz na jedną drugą etatu, należy ci się 10 dni urlopu. Jeśli jesteś zatrudniony na jedną trzecią etatu, pracodawca musi udzielić ci 7 dni urlopu.

Jeśli zmieniasz pracę

Nie można się zrzec
Nie można zrzec się prawa do urlopu. Pracownik nie może też domagać się ekwiwalentu pieniężnego zamiast dni wolnych. Jedyna możliwość zapłaty za niewykorzystane dni urlopu istnieje wtedy gdy zwalniasz się z firmy, albo odchodzisz na emeryturę.

Wysokość świadczenia
Wysokość świadczenia urlopowego w 2008 r. wynosi: 906,61 zł - na jednego pracownika zatrudnionego na pełnym etacie; 1208,82 zł - na pracownika zatrudnionego w warunkach szkodliwych; 120,88 zł - na osobę młodocianą w pierwszym roku nauki. W przypadku osoby niepełnosprawnej świadczenie może być powiększone o 6,25 proc.Urlop powinien być uzgodniony z szefem firmy. Jednak czasem, z różnych względów, trzeba go przesunąć.

Pracodawca może zmienić termin twojego urlopu, albo nawet przerwać urlop i wezwać cię do powrotu do pracy, jeśli twoja obecność w firmie jest niezbędna.

Z ważnych przyczyn, termin urlopu może być zmieniony na twój wniosek. Stanie się tak, gdy nie możesz rozpocząć urlopu z przyczyn, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy. A więc: jesteś chory, przebywasz w odosobnieniu w związku z chorobą zakaźną, opiekujesz się chorym dzieckiem, korzystasz z urlopu macierzyńskiego.

Urlop można wykorzystać najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego. Jeśli złożyłeś wypowiedzenie, bo przechodzisz do innej firmy, twój urlop w obecnej firmie nie przepada. Możesz wykorzystać urlop u dotychczasowego pracodawcy w okresie wypowiedzenia. Ale tylko tyle dni ile należy ci się u niego za okres przepracowany.

Jeśli zatem masz prawo do 26 dni wypoczynku, a chcesz odejść w z pracy z końcem kwietnia, wówczas dzielisz 26 przez 12 i mnożysz, przez 4, co daje 8,64 (po zaokrągleniu) - 9. Czyli masz prawo do 9 dni urlopu w dotychczasowej firmie.

Komentarze (10)

Wszystkie komentarze (10) forum.nowiny24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy na nowiny24.pl

Wideo