Nowiny24
  Sport

  Sportowy weekend

  Rozwiń
  Egzamin gimnazjalny 2012. Informator, próbne arkusze i...

  Egzamin gimnazjalny 2012. Informator, próbne arkusze i odpowiedzi

  Beata Terczyńska

  Nowiny

  Aktualizacja:

  Nowiny

  Egzamin gimnazjalny 2012. Informator, próbne arkusze i odpowiedzi

  ©K.Łokaj

  Uczniowie trzecich klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał egzamin w nowej formule.
  Egzamin gimnazjalny 2012. Informator, próbne arkusze i odpowiedzi

  ©K.Łokaj

  Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Egzaminu nie można nie zdać, bo nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Młodzieży zależy jednak na jak najwyższych ocenach, bo tylko wtedy mają szanse dostać się do lepszego liceum, czy technikum. Na stronie www.cke.edu.pl dostępny jest informator z przykładowymi zadaniami.  Sprawdź: Egzamin gimnazjalny 2012. Część humanistyczna: zadania z historii, wos-u i języka polskiego  Egzamin będzie się składał z identycznych części, jak dotychczasowy, czyli humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i językowej. Ale każda ma inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach.

  Co nowego w humanistycznym

  Częścią humanistyczną uczniowie zapoczątkują 24 kwietnia maraton. Składać się będzie on z zadań z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. O godz. 9 gimnazjaliści rozpoczną odpowiadanie na pytania z historii i wos. Mają na to godzinę. Zadania te będą tylko zamknięte (testowe).

  O godz. 10.45 rozpocznie się trwający 90 minut egzamin z polskiego. Te zadania mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą (wymagającą samodzielnej odpowiedzi). Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych, publicystycznych.

  - Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie tekstu, ale też znajomość utworów lub dorobku autorów - czytamy w informatorze przygotowanym przez specjalistów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Dłuższą wypowiedzią pisemną będą: rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, opis lub sprawozdanie. Egzamin może też sprawdzać opanowanie takich form użytkowych, jak: podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

  Mniej zadań z algorytmów

  W drugim dniu sprawdzana będzie wiedza matematyczno - przyrodnicza. Uczniowie rozpoczną egzamin pytaniami z biologii, chemii, fizyki i geografii. Ta część potrwa 60 minut. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

  O godz. 10.45 zaczną rozwiązywać zadania matematyczne. Mają na to 90 minut. Zadania matematyczne będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W nowym zestawie mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów, więcej natomiast np. na rozumienie pojęć oraz sprawdzających umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.

  Dwa poziomy językowe

  Ostatni dzień pisemnych zmagań to część z języka obcego nowożytnego. Gimnazjalista może wybrać do zdawania języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, lub włoski (w kolejnych latach także ukraiński). Egzamin ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Gimnazjalista będzie zdawał tylko ten język, którego uczył się jako przedmiotu obowiązkowego.

  - Część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej - mówią w CKE. - Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli tylko chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Oba poziomy potrwają godzinę.

  Inaczej będzie wyglądało zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.

  - Uczniowie dostaną wyniki w sześciu zakresach, czyli osobno z polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na poziomie podstawowym oraz języka na poziomie rozszerzonym.
  Wyniki będą podane w procentach (jak na maturze), a nie w punktach. Są ostateczne.

  Nie znają obowiązkowych lektur

  Do egzaminu został jeszcze prawie miesiąc, a więc jest jeszcze czas na powtórki. A te są konieczne, patrząc na wnioski po próbnym egzaminie. Prace z 80 szkół przeanalizował Instytut Badań Edukacyjnych.

  - Zastanawiające jest, że wśród zadań, z którymi uczniowie mieli kłopoty, były także bardzo proste, oparte na podstawowych wiadomościach - czytamy w raporcie. - Ważną przyczyną błędów było pobieżne czytanie zadań i ich bagatelizowanie. Wielu uczniów kończyło rozwiązywanie testów przed czasem.

  Z raportu wynika, że uczniowie dość dobrze radzili sobie z zadaniami, które można rozwiązać tylko na podstawie analizy fragmentu tekstu w arkuszu. Kłopoty pojawiają się, gdy trzeba się wykazać znajomością całego utworu. Prawie połowa uczniów nie znała w wystarczającym stopniu lektur.

  Nie lubią zadań z doświadczeniami

  Na matematyce wyszedł brak wyobraźni przestrzennej. Jeśli chodzi o historię i wos, najgorzej poszło zadanie polegające na określeniu, w którym wieku był rok 776 p.n.e. Z wos najsłabiej wypadło zadanie, w którym mieli wybrać cechy charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. W biologii mieli problemy z zadaniami związanymi z doświadczeniami. Zadania z chemii ujawniły luki w korzystaniu z układu okresowego i znajomości właściwości chemicznych substancji.

  Próbny egzamin gimnazjalny 2012. Arkusze i odpowiedzi

  Język polski
  POBIERZ: Arkusz próbnego egzaminu gimnazjalnego 2012 z języka polskiego
  POBIERZ: Odpowiedzi z próbnego egzaminu gimnazjalnego 2012 z języka polskiego

  Historia i WOS
  POBIERZ: Arkusz z próbnego egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie 2012
  POBIERZ: Odpowiedzi z próbnego egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie 2012

  Matematyka
  POBIERZ: Arkusz próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki 2012
  POBIERZ: Odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki 2012

  Przedmioty przyrodnicze
  POBIERZ: Arkusz z próbnego egzaminu gimnazjalnego z przyrody 2012
  POBIERZ: Odpowiedzi z próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki

  Czytaj treści premium w Nowinach24 Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (1)

  Wszystkie komentarze (1) forum.nowiny24.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo