Serwis jest częścią portalu portal regionalny

Młoda para » Młoda Para - Porady

dodano: 13 maja 2009, 13:15

tagi:intercyza małżeńskamałżeństwo

Intercyzę małżeńską spisz przed ślubem

Aneta Jamroży

Małżeństwo to umowa zawierana zazwyczaj na całe życie. Zdarza się, że przed jego zawarciem, para decyduje się na podział majątku, spisując intercyzę małżeńską. Robią to dla zabezpieczenia, ze strachu przed utratą dotychczasowego dorobku albo na wszelki wypadek...

Podpisanie intercyzy gwarantuje uporządkowaną sytuację finansową małżonków w przypadku ich rozstania.

Podpisanie intercyzy gwarantuje uporządkowaną sytuację finansową małżonków w przypadku ich rozstania.

(Wojciech Zatwarnicki)

- Z mocy prawa, w chwili zawarcia związku małżeńskiego, powstaje małżeńska wspólność majątkowa - mówi Michał Brzuchowski, rzeszowski adwokat.

- Intercyza jest jednoczesnym, dobrowolnym oświadczeniem woli przyszłych małżonków, którzy zgodnie rezygnują z tworzenia wspólnego majątku dorobkowego.

Bez wspólności majątkowej

Wspólnota majątkowa to wszystkie dobra, które małżonkowie nabyli, czy otrzymali będąc po ślubie, łącznie z prezentami ślubnymi.

Co ważne, w jej skład nie wchodzą przedmioty, nieruchomości oraz rzeczy osobiste, które przed ślubem były własnością któregoś z małżonków. Twoje są także dochody z praw autorskich, nagrody, odszkodowania oraz spadki i darowizny.

Intercyza w praktyce oznacza, że małżonkowie gromadzą i zarządzają odrębnymi majątkami, a w razie rozwodu nie dzielą się nimi. Zobowiązuje ona także do osobnych rozliczeń podatkowych.

Czas trwania intercyzy z reguły określa okres trwania małżeństwa. Nie ma jednak przeszkód do jej ograniczenia lub wyłączenia w trakcie trwania związku małżeńskiego. Wystarczy zgoda małżonków.

Umowa majątkowa zawarta w trakcie małżeństwa nie nazywa się już intercyzą, lecz majątkową umową małżeńską. Potocznie jednak jest także określana terminem intercyza.

Niekoniecznie przed ślubem

Intercyzę, czyli umowę cywilno-prawną, spisujemy u notariusza. Inna umowa o rozdziale majątku jest nieważna. Koszty zawarcia takiego porozumienia wynoszą ok. 500 zł. Wliczając taksę notarialną, podatek VAT od taksy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

- W trakcie trwania małżeństwa, każde z współmałżonków może żądać sądowego wyłączenia wspólnoty majątkowej, nawet z datą wsteczną - mówi mec. Brzuchowski.

W takim przypadku rozdzielność majątkowa następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Podziałowi podlega wtedy tylko dotychczasowy majątek wspólny sprzed orzeczenia rozdzielności.

Każdy z małżonków zatrzymuje część, która przypadła mu przy jego podziale oraz dobra nabyte po zawarciu umowy.

Plusy i minusy

Intercyza pozwala na niezależność majątkową, dlatego wskazana jest dla osób aktywnych zawodowo. W przypadku rozstania mamy wtedy uporządkowaną sytuację finansową.

Przy wspólnocie majątkowej możemy natomiast korzystać z wspólnego rozliczenia podatkowego i mamy większą zdolność kredytową.

- Wraz z bogaceniem się społeczeństwa zawieranie intercyz jest coraz częstsze. Takie zachowania są właściwe bardziej ludziom chłodno i rozsądnie myślącym o przyszłości, niż romantycznie i entuzjastycznie nastawionym do związku młodym ludziom - mówi mec. Brzuchowski.

- Wychowani byliśmy i jesteśmy w tradycji romantycznej, gdzie miłość jest ważniejsza od pieniądza. Lecz możemy się spodziewać, że z czasem coraz częściej będzie odwrotnie, co zaowocuje zwiększona ilością przedmałżeńskich umów majątkowych - dodaje.

Forum

  • Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Sonda

Ile kosztował pierścionek zaręczynowy, który podarowałeś narzeczonej?

wyniki głosowania
Liczba głosów: 5.

Polecamy serwisy portalu nowiny24.pl