Kto może otrzymać wcześniejszą emeryturę?

Dodano: 2 czerwca 2008, 13:48 Autor:

Na pytania odpowiada Alicja Socha, naczelnik wydziału przyznawania emerytur i rent w Oddziale ZUS w Rzeszowie.

- Czy to prawda, że o emeryturę mogą starać się tylko ci, którzy w chwili składania wniosku są pracownikami?

- Od 8 maja 2008 r. mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., a więc ci, którzy w tym roku ukończą 60 lat lub ukończyli je wcześniej, będą mogli przejść na emeryturę, jeżeli będą legitymować się 35-letnim stażem ubezpieczeniowym, czyli okresami składkowymi i nieskładkowymi.

Emerytura przysługuje ubezpieczonym pod warunkiem, że przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, pozostawali w stosunku pracy przez 6 miesięcy. Spełnienia tych warunków nie wymaga się, gdy wnioskodawca przez cały wymagany do uzyskania emerytury okres, czyli 35 lat był ubezpieczony z tytułu stosunku pracy.

- Mam 61 lat i od 2 lat jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wcześniej przez kilka lat prowadziłem swoją firmę, a przed przejściem na rentę, przez 27 lat pracowałem w WSK. Czy ZUS przyzna mi wcześniejszą emeryturę?

- Tak, bo spełnia pan warunki do przyznania wcześniejszej emerytury. Wprawdzie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę nie był pracownikiem, lecz rencistą, ale ostatnim ubezpieczeniem społecznym, jakiemu podlegał, było ubezpieczenie pracownicze.

- W marcu przyszłego roku skończę 60 lat. Mam 38-letni staż pracy. Czy mi też będzie przysługiwała wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn z 35-letnim stażem pracy?

- Nie, gdyż podstawowym warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do emerytury z ZUS, po wejściu w życie nowych przepisów, jest ukończenie 60 lat w tym roku. Nowelizacja ustawy emerytalnej dotyczy, bowiem mężczyzn urodzonych przed 1949 r. Ze świadczenia skorzysta więc np. osoba urodzona zarówno w grudniu 1948 r., jak i w grudniu1944 r.

- W kwietniu skończyłem 60 lat, ale nie mam 35-letniego stażu pracy, brakuje mi niespełna rok. Czy w przyszłym roku też będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę?

- Tak. Żeby uzyskać emeryturę na zasadach określonych w znowelizowanych przepisach, konieczne jest do końca tego roku ukończenie 60 lat. Pozostałe warunki wymagane do przyznania emerytury, w tym 35-letni staż i ostatni, pracowniczy tytuł ubezpieczenia, mogą być spełnione w każdym czasie.

- Pracowałem w gospodarstwie rolnym, czy okresy te zostaną uwzględnione do przyznania wcześniejszej emerytury?

- Okresy rolne mogą być zaliczane przy ustalaniu prawa do emerytury, w tym również wcześniejszej emerytury pracowniczej, gdy suma uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych jest niższa niż wymagany staż ubezpieczeniowy.

- Mam 62 lata, ale nie mam 35-letniego stażu pracy, bo przez 7 lat pobierałem rentę. Słyszałem, że renta liczy się do stażu do emerytury, czy rzeczywiście?

- Okres otrzymywania z ZUS-u renty z tytułu niezdolności do pracy może być jedynie okresem uzupełniającym. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (65 lat mężczyzna i 60 lat kobieta), utraciły prawo do renty z powodu odzyskania zdolności do pracy i brakuje im stażu ubezpieczeniowego do przyznania emerytury.

- Mąż ma 63 lata. 15 maja br., złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą. Od września 2004 r. mąż jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ma 36-letni staż ubezpieczeniowy, ale przez 21 lat prowadził działalność gospod

- Z uwagi na to, że zainteresowany posiada wymagany 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, a w dacie ubiegania się o emeryturę jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, ZUS przyzna mu emeryturę. W tym, bowiem wypadku nie wymaga się, aby ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu pracowniczym przez co najmniej 6 miesięcy. Wystarczające jest pozostawanie w ubezpieczeniu pracowniczym ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku i przez jakikolwiek okres.

- Skończyłem 63 lata. Pracowałem przez prawie 40 lat na etacie, a od ponad roku prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę?

- Generalnie prawo do wcześniejszej emerytury, po znowelizowaniu przepisów, dotyczy pracujących na podstawie stosunku pracy. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeżeli mężczyzna, który ubiega się o emeryturę, wykaże, że pracował na etacie przez cały 35-letni okres wymagany do przyznania świadczenia, ZUS przyzna mu świadczenie, nawet jeśli obecnie ma firmę.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z dystrybucją »

Kontakt z AR24 »

Zadzwoń 0 800 669 469

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nowiny24 są częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nowiny24.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.